Crayons and drawing of a house

Mikroaktiv

Et sted hvor foreldre eller andre voksne lett kan finne frem til små aktiviter de kan gjøre sammen med barn.

About the project

Dette prosjektet var eksamensoppgaven. Her skulle vi lage en responsiv webside som hadde hovedfokus på å presentere informasjon. Min ide var å lage en webside for voksne som kunne hente ut små aktiviter som de kunne gjøre med barna sine for å hjelpe dem å tilbringe mer tid sammen med dem. Siden skulle også fungere som et biblotek hvor de kunne finne frem til sanger og eventyr på en lett og oversiktlig måte.

Challenges

I designet var det viktig å holde fokus på at denne siden er for voksne men at designet i tillegg skulle klare å gi et inntrykk av hva slags innhold som blir presentert uten at det ble for barnslig. Denne siden inneholder mye informasjon og den måtte bli formidlet på en måte som ville gjøre det lett å tilpasse det til flere plattformer uten å bli rotete.

Solution

Fremtoningen på designet er elegant og fargene er brukt smakfult. Designet gjennspeiler at siden er beregnet på voksne men at innholdet er rettet mot barn slik at en ikke glemmer budskapet for siden. Informasjonen er formidlet i fire kategorier slik at foreldrer kan lett finne frem til hva de ønsker finne frem til. Det er også mulig å rate hver enkelt aktivitet slik at det blir lett for andre foreldre å se hva som er populært å gjøre. Denne informasjonen presenteres i en topp fem liste på hjem-siden. Nå kan foreldrer lett finne frem til enkle, billige og kreative aktiviteter som de kan gjøre sammen med barna.

Visit page

Responsive showcase presentation of mikroaktiv

Finger Paint

The illustration used as an dekorativ element in the web page